Бат бөх бетон хийц бүтээх, хамгаалах, холбох материалууд.

Capture02Манай нийлүүлж байгаа материалууд нь иргэний, үйлчилгээний барилгаас эхлэн хүнд аж үйлдвэр, уул уурхайн байгууламж. Mашины зогсоолоос эхлээд олон улсын зориулалттай авто зам, гүүр хүртэл бүх төрлийн барилга байгууламжийн бетон болон төмөр хийцэд хэрэглэгдэх зориулалттай.

Publication2017-Febv2