Асфальт замын гадаргууг хамгаалах, нөхөн сэргээх Sealer материал,

Асфальт замыг нөхөн сэргээх болон хамгаалах зориулалттай Sealer материалын талаар:

Энэ материал нь нефтийн гаралтай, молекулын дээд түвшний полимер нэгдэлд суурилсан түрхэлэг төрлийн материал юм.
Уг материал нь асфальт гадаргууд нэвчиж, агрегат хооронд барьцалдах чанартай ба битумын өнгийг сэргээнэ.

Дараах онцлог чанартай:

– Бүх төрлийн асфальт зам, талбайд хэрэглэнэ.
– Бензин болон түлшний нэвчилтэд тэсвэртэй.
– Гадаргуугын сийрэгжилт болон агрегат ангижрах процессийг зогсооно.
– Ус нэвжилтийн нөлөөллийг саармагжуулна.
– Хамгаалалтын гадаргуу үүсгэж, <oxidation> процессийг зогсооно.
– Гадаргуугын элэгдэл, үрэлт даах чанарыг нэмнэ.
– Бат бөх гадаргуу бүрхүүл үүсгэнэ.
– Хялгасан хагарал, гэмтэлийг засахад кварц болон силика элстэй хольж ашиглана.
– Хэрэглэх арга маш энгийн: Гадаргууг хийн компрессороор үлээлгэж          цэвэрлээд шүршигч төхөөрөмжөөр шүршиж хэрэглэнэ,                                                      замын гадаргуу сайн бол татагч ашиглана.