Бат бөх бетон хийц бүтээх нь.

ferro_product_page-1024x683Синтетик макро фибер буюу бичил арматурчилал.

Бетон зуурмагийн үндсэн найрлага болох цемент, хайрга, элс, ус + хүчитгэх материал. Бетон хийцийг хүчитгэхдээ арматур болон төмөр тор ашиглаж байна. Синтетик макро фибер материал нь арматурчлалыг багасгах, төмөр торыг бүрэн орлох хэмжээнд хүрсэн бөгөөд хамгийн гол нь бетон хийцийн бүх хэсэгт, олон чиглэлд хүчитгэнэ.

Хэрэглэхэд маш хялбар, хямд өртөгтэй, энэ дэвшилтэд материалыг бетон хийцэд нэмж хэрэглэснээр:

1. Compressive Strength (ASTM C39) – Даралт даах хүч – тэгээс – 30 Mpa болсон. (30% өсссөн)
2. Impact Resistance (ACI 544) – Цохилт даах эсэргүүцэл – энгийн бетоноос ТАВ дахин сайжирсан.
3. Shrinkage crack reduction – Агшилтын үеийн цууралт – 50% бууруулсан.
4. Average Residual Strength (ASTM C1399) – Тогтмол ачаалал даах хүч – Энгийн бетоноос 10 дахин өссөн.
5. Freezing and Thawing Resistance – Бетоны хөлдөлт болон гэсэлтийн үеийн эсэргүүцэл – Маш сайн.                                                                                                                   

Макро Синтетик Фибер нь бетон хийцийн даацыг нэмэх, хагарал, цуурлаас урьдчилан сэргийлэх, хүчитгэх, эдэлгээг уртасгах, температурын өөрчлөлтөд бий болох агшилтыг хянах зориулалт бүхий 100% цэвэр Кополимер Полипропилень материал юм.

group-concrete-people-6391855.jpg

Forta Ferro: The Wonder Product in Concrete Reinforcement.

rebar_diagram-1

Fibers are now being used as reinforcement material to increase the strength of the concrete. It is cheaper than steel, at the same time induces great strength and durability in concrete. The FORTA Corporation is one of the main contributors to this field. They technically combined various synthetic fibers in a peculiar structure which gave birth to the revolutionary reinforcement material, FORTA-FERRO, which means “Strong as Steel”. This material has proven to be a prefect alternative to reinforcement made of steel, thus helping reduce the cost of construction of various structures in slab on grade.
FORTA-FERRO Fiber is a macro/structural colour-blended synthetic fiber which is made from virgin copolymer/polypropylene. The material consists of twists of non-fibrillating monofilament and fibrillating network fiber which gives it high tensile strength, making it an ideal choice for reinforcement. While the heavy-duty monofilament provides post-crack protection, the polypropylene fibers which are net shaped add crack control. The twisted bundle structure enables the material to distribute evenly, without any clumping. It can act as a perfect replacement for steel in installation of reinforcements in concrete.