Шийдэл ба Боломж

Solution

Барилгын төсөл хэрэгжүүлж байгаа компанид тохиолддог эхний асуулт бол ямар материалыг, ямар эх үүсвэрээс авах вэ? Дараагийн асуудал бол ажил гүйцэтгэгч компаний чадвар, бэлдсэн материалыг, зураг төслийн дагуу зөв зүйтэй гүйцэтгэж чадах эсэх гэх мэт.

Үүнийг энгийнээр тодорхойлоход зураг төсөл + материал + ажил гүйцэтгэл = төслийн үр дүн. Манти Технологи ХХК нь зам, гүүр, барилгын төсөл гүйцэтгэгч компаниудад дараах ШИЙДЭЛ – ийг санал болгож байна. Чанарын шаардлагыг (олон улсын барилгын стандартын) бүрэн хангасан зам, барилгын үндсэн орц, бусад материалыг олон жилийн түүх, туршилгатай компаниудын үйлдвэрээс хэрэглэгчид шууд нийлүүлэх. Та бүхэн барилгын ажлын төлөвлөлт, бэлтгэлийн эхэн үед бидэнтэй холбогдон төсөлд хэрэгцээтэй материалын хэмжээ, бодит үнэ, нийлүүлэх хугацаа, хэрэглэх заавар зэргийг урьдчилан зөв тодорхойлж, материалаа бэлдсэнээр ажил гүйцэтгэлийн хугацаанд ямар нэг асуудал, зогсолтгүй ажлаа амжилттай гүйцэтгэх БОЛОМЖ бий болгох юм.

Innovation 2017

“Дэвшилтэд зүйл сонирхохгүй юу?”  Үгүй, баярлалаа, бид завгүй байна…