Бат бөх бетон хийц бүтээх, хамгаалах, холбох материалууд.

Capture02Манай нийлүүлж байгаа материалууд нь иргэний, үйлчилгээний барилгаас эхлэн хүнд аж үйлдвэр, уул уурхайн байгууламж. Mашины зогсоолоос эхлээд олон улсын зориулалттай авто зам, гүүр хүртэл бүх төрлийн барилга байгууламжийн бетон болон төмөр хийцэд хэрэглэгдэх зориулалттай.

Publication2017-Febv2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s