Forta ® Corporation.

Бетон хийцийг хүчитгэгч синтетик Фибер нэмэлт.

rebar_diagram-1.jpg

Forta компани нь 1978 онд бетон хийцийг бэхжүүлэх, бат бөх болгох зориулалттай синтетик фибер нэмэлт үйлдвэрлэхээр байгуулагдаж байжээ. Форта корпорацийн үйлдвэрлэж, нийлүүлж байгаа Макро, эрчилсэн хэлбэрийн синтетик, кополимер, полипрелин фибер нь барилгын зах зээл дээр номер НЭГ байсаар байна. Бетон хийцийн хэв шинж, зориулалт, даац зэрэгт нийцүүлэн хэрэглэх өөр олон төрлийн фибер нэмэлтийг бид санал болгох боломжтой. Фибер нэмэлт материалыг бетон хийцэд хэрэглэснээр маш олон давуу талыг бий болгоно.

Энэ видео дээр Forta Ferro танилцуулга бий.